Белгилүү композитор, коомдук ишмер Абдылас Малдыбаев

Окуу үчүн Алматыга жөө жеткен. Композитор Абдылас Малдыбаев жөнүндө 8 факты