Баланын тилин таап, талантын ачкан Океев. "Көк серектеги" таберик сүрөт