Кубатбек Жусубалиев Далай Лама менен. 2015-жыл

Далай-ламага жолуккан кыргыз. Жазуучу Кубатбек Жусубалиев жөнүндө 16 факт