Кайталангыс инсан, көп кырдуу талант, котормочу, прозаик, Кыргыз Республикасынын эл акыны Эрнис Турсунов

Кыргыз маданиятынын "князы" Эрнис Турсунов тууралуу 15 факт