Кыргызстандагы автоунаага болгон бажы алымынын эсептелген наркы