Мен -жылы жасачу нерсе:
эгер аткара албасам ...
убада берүү