Түйүндөрдө пайдалануучулук маалыматтарды коргоо жөнүндө европалыктар менен америкалыктардын ою

86
(жаңыланган 18:00 02.06.2015)
Эл аралык социалдык түйүндөр менен ири IT-компанияларынын жек маалыматтарды жашыруун сактоого карата күч-аракет жумшап жаткандыктарын респонденттердин жалпы санынын 9 пайызы гана тааныйт.
Түйүндөрдө пайдалануучулук маалыматтарды коргоо жөнүндө европалыктар менен америкалыктардын ою

Эл аралык Sputnik агенттиги жана радиосу үчүн ICM Research агенттиги тарабынан жүргүзүлгөн эл аралык "Sputnik.Пикирлер" сурамжылоосу америкалыктар менен европалыктар жеке малыматтарынын жашыруун сакталышына тынчсыздангандыгын аныктады. Сурмажылоодон алынган маалыматтарга ылайык, Европа менен АКШда респонденттердин басымдуу бөлүгү дүйнөлүк эң ири түйүндөр менен IT-компаниялар өз пайдалануучулары туурасында маалыматтарды АКШнын Улуттук коопсуздук агенттигине (УКА) мыйзамсыз беришет деген ойдо.

Алсак, "Сиз Google, Facebook, Microsoft, Seagate, IBM сыяктуу корпорациялардын пайдалануучуларынын маалыматтарын АКШнын Улуттук коопсуздук агенттигине (УКА) берүүгө байланышкан чыр-чатактар жөнүндө уккандырсыз. Ырастоолордун кайсынысы түйүндөрдө пайдалануучулук маалыматтарды коргоо жөнүндө сиздин көз карашыңызды баарынан так билдирет?" деген суроого, Германиянын тургундарынын дээрлик жарымы — 47 пайызы жана Францияда респонденттердин үчтөн биринен ашыгы – 38 пайызы "компаниялар АКШнын УКАсына пайдалануучулар жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берет жана бул мыйзамдын чегинен чыккандык деп эсептейт". Улуу Британия менен АКШда сурамжылангандардын дээрлик үчтөн бири — 31 пайызы жана 29 пайызы компаниялар АКШнын УКАсына пайдалануучулар жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берет жана бул мыйзамсыздык деп эсептейт.

Эл аралык социалдык түйүндөр менен ири IT-компанияларынын жеке маалыматтарды жашыруун сактоого карата күч-аракет жумшап жаткандыктарын респонденттердин жалпы санынын 9 пайызы гана тааныйт. Сурамжылангандардын ичинен дал ушунча адам компаниялар "пайдалануучулардын түйүндөрдөгү маалыматтарын коргоого бардык аракеттерди жасайт жана пайдалануучулар жөнүндө маалымат берүү жагынан мамлекеттик түзүмдөр менен кызматташпайт" деп эсептейт. Жана америкалыктардын 11 пайызы гана ири корпорациялар пайдалануучулар жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик түзүмдөргө беришпейт деген ишеничте.

86
Белгилер:
ICM Research, Улуу Британия, Франция, Германия, АКШ
Пикирлер