Тибиртке рубрикасы

Эки колу бир оозуна түтпөйт, эгерим эки болбо. Маанисин билесизби?

379
Фразеологизмдер кыргыз элинин сөз байлыгын түзүп турган эң мыкты тилдик каражат. Мындай сөздөрдү өзгөчө, айыл жергесине барган ушундай бир кулактын кумарын кандырып угасыз. Ал эми шаарда кезиктириш кыйыныраак…

Бүгүн "Тибиртке" рубрикасында Айида Батырбекова фразеологизмдерди чечмелеп берет. Тилекке каршы, кыргыз тилинде миңдеген фразеологизмдер болгону менен алардын көпчүлүгү билбестиктен же заманга жараша актуалдуулугун жоготуп койгон. Аларды чечмелөөгө филология илимдеринин кандидаты Ишенбек Султаналиев жардам берди.

379
Белгилер:
фразеологизм, тибиртке