Өзгөчө мамлекеттик номерлерди аукцион аркылуу сатуу

Аукцион 2016-жылы 21-сентябрда башталган. Анда өзгөчө комбинациялуу номерлер сатылат. Аукционго катышууну каалагандар баштапкы баанын 10 пайызын төлөөсү керек.

Аукционго катышууну каалагандар www.e.srs.kg порталы аркылуу каттоодон өтүүсү керек.

Эң кымбат болуп AAA777 номери 1 миллион 716 миң долларга сатылды.