Ак жарык

Ак жарык — жылуулук чачкан, коомду жакшылык кылууга чакырган макалалар топтому. Бул рубрикада жүрөк жылыткан окуялар баяндалат.