• Кызын ойнотуп жаткан ата. Архив
 • 16:57 25.04.2018
  2455

  Баланы жашынан, аялды башынан! Үй-бүлө ичинде 8 "болбойт"

 • 13:27 18.04.2018
  2764

  Мөмөлүү дарактын көчөтүн тикпейт! Мүрзөгө карата 6 "болбойт"

  Мүрзө. Архивдик сурөт
 • 14:07 11.04.2018
  517

  Жардыны журтка таштабайт! Көчкө байланыштуу 6 "болбойт"

  Төө минип бараткан апа. Архив
 • 13:44 04.04.2018
  1337

  Үйгө сүйрөп кирбейт, анты бар! Камчыга карата 6 "болбойт"

  Ат минген адам. Архив
 • 12:06 28.03.2018
  865

  Жер таянып отурбайт, үшкүрүнбөйт! Жаш балдарга байланыштуу 7 "болбойт"

  Ойноп жаткан балдар. Архив
 • 15:27 21.03.2018
  4876

  Отко салбайт! Сөөккө, жиликке карата 6 "болбойт"

  Этти устукандап жаткан адам. Архив
 • 12:35 14.03.2018
  1718

  Санабайт, бөтөн көзгө көрсөтпөйт! Мал туут учурундагы 6 "болбойт"

  Уй жана жаңы туулган музоо. Архив
 • 13:26 07.03.2018
  4786

  Аз жашаган адамдын атын бербейт! Ымыркайга ысым ыйгаруудагы 7 "болбойт"

  Үйдүн киребериши. Архивдик сүрөт
 • 11:54 28.02.2018
  4158

  Көчкөндө таштап кетет. Тузга байланыштуу 6 "болбойт"

  Алакандагы туз. Архив
 • 12:13 21.02.2018
  2852

  От көзөбөйт, белекке бербейт! Бычакка байланыштуу 7 "болбойт"

  Эт кескен касапчы. Архивдик сүрөт
 • 14:07 14.02.2018
  672

  Керегеге бут артпайт. Боз үйгө байланыштуу 6 "болбойт"

  Суусамырдагы боз үй. Архивдик сурөт
 • 16:27 07.02.2018
  2006

  Босогого отургузбайт! Жээнге карата 5 "болбойт"

  Нооруздагы улуттук оюндар. Архивдик сүрөт
 • 17:31 31.01.2018
  2682

  Хан болуп кетсең да!.. Достор ортосундагы 7 "болбойт"

  Боз үй тигип жаткан адамдар. Архив
 • 12:44 24.01.2018
  3058

  Аягынан бүктөбөйт, тебелебейт. Жууркан-төшөккө карата 8 "болбойт"

  Боз үйдөгү төшөк. Архивдик сүрөт
 • 13:21 17.01.2018
  1119

  Эки сүйлөбөйт, беттегенин бербейт! Жигитчиликке карата 7 "болбойт"

  Атчан балдар. Архив
 • 12:50 10.01.2018
  4397

  Эшекке теңебейт! Бала тарбиялоодогу 7 "болбойт"

  Чуңкурчактагы фестиваль. Архивдик сүрөт
 • 15:19 27.12.2017
  2562

  Бешиктерин катар койбойт. Эгиздерге карата 6 "болбойт"

  Эгиз балдар. Архив
 • 14:04 20.12.2017
  3600

  Ырыскыны таштабайт! Таңга байланыштуу 6 "болбойт"

  Таң атпай боз үй чогултуу. Архивдик сүрөт
 • 13:09 13.12.2017
  2736

  Кудалашпайт, эсептешпейт. Туугандар ортосунда 7 "болбойт"

  Участники фестиваля народного и прикладного искусства. Архивное фото
 • 15:58 06.12.2017
  5385

  Кызым, кызыл тузум!.. Ата менен кыз баланын ортосундагы 7 "болбойт"

  Көчмөндөр фестивалынын катышуучулары. Архивдик сүрөт