Кыргызстандагы акча алмаштыруу жайларын жабуу жөнүндөгү демилге

Кыргызстандын Улуттук банкы өлкө аймагындагы акча алмаштыруу жайларынын ишмердигине тыюу салуу боюнча мыйзам долбоорун демилгеледи. Улуттук банк мындай демилгенин көтөрүлүшүн, жеке акча алмаштыруу жайларынын "пайда таап калуу максатында сомго карата жасаган чайкоочулугу" себеп болгон.