Кыргыздын улуттук кийими

"Кыргыздын улуттук кийими" рубрикасында Sputnik Кыргызстан кыргыз элинин байыртан кийип келген кийиминин тарыхын баяндаган материалдардын топтомун сунуштайт