Кыргызстандагы бир күндүн тарыхы

Акыркы 100 жыл ичинде Кыргызстанда болгон окуялар жөнүндө күн сайын баяндап турууну чечтик. Материалды даярдоодо эски гезиттер менен ачык булактардагы маалыматтар пайдаланылды.