• Бишкекте азиз киши капчыгын түшүрүп алганда, көзү көргөндөрдун мамилес
  • 21:56 16.09.2015
    6438
    Видео

    Бишкекте азиз киши капчыгын түшүрүп алганда, көзү көргөндөрдүн мамилесине таңгаласыз