Жергиликтүү кеңештерди шайлоо

Жергиликтүү кеңештердин депуттарын шайлоо 2021-жылдын 11-апрелине белгиленген. Бул күнү 28 шаардык кеңештин, 420 айылдык кеңештин депутаттары шайланат.